توضیحات

کلیه اجزای این ست که شامل چارچوب،روکوبها و در می باشداز جنس MDF خام اروپایی،آسیای شرقی و یا چوب طبیعی ساخته شده و سپس با روکش چوب طبیعی روکش می شود و پس از آن در مرحله پایانی به رنگ دلخواه مشتری در می آید.

مزایای این مدل درها:

تنوع در رنگ و روکش

ایجاد لذت و حس واقعی چوب طبیعی

مقاومت بالا در مقابل رطوبت

قابلیت ساخت در طرح های گوناگون

ایجاد ابزارهای زیبا بررویقسمتهای مختلف در و اجزای مجموعه