ویژگی های مجموعه درهای پولیشی:

تمامی اجزای این مجموعه به جز چهارچوب با بهترین رنگ پلی استر غیر اشباع پوشش داده شده و سپس عمل پولیش روی آن انجام می شود تا به درخشندگی رنگ اضافه گردد.

این رنگ ها همانند رنگ اتومبیل ضخیم قابل ترمیم و پولیش کاری می باشد و اثر خاص و منحصر به فردی است که احساس خاص بودن را تداعی می کند.

اجزای مجموعه در پولیشی:

  • یک لنگه در در طرح های گوناگون مانند تک قاب – نردبانی – میلانو یا cnc خاص
  • 2 عدد ستون و کتیبه و تاج در پیشانی کار
  • ست پنسکوب در قسمت پشت کار
  • چارچوب از جنس چوب یا MDF

توضیحات

ویژگی های مجموعه درهای پولیشی:

تمامی اجزای این مجموعه به جز چهارچوب با بهترین رنگ پلی استر غیر اشباع پوشش داده شده و سپس عمل پولیش روی آن انجام می شود تا به درخشندگی رنگ اضافه گردد.

این رنگ ها همانند رنگ اتومبیل ضخیم قابل ترمیم و پولیش کاری می باشد و اثر خاص و منحصر به فردی است که احساس خاص بودن را تداعی می کند.

اجزای مجموعه در پولیشی:

  • یک لنگه در در طرح های گوناگون مانند تک قاب – نردبانی – میلانو یا cnc خاص
  • 2 عدد ستون و کتیبه و تاج در پیشانی کار
  • ست پنسکوب در قسمت پشت کار
  • چارچوب از جنس چوب یا MDF